Tüm yorumlar

Yıldızlara göre filtrele
Göre sırala
  • önce ago2

    / 5

...

Gizlilik Politikası

Gizliliğinizin korunması bizim için son derece önemlidir.

Aşağıdaki veri koruma bilgileri ile kişisel verilerinizi (bundan sonra “veriler” olarak anılacaktır) nasıl işlediğimiz konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Özellikle, verilerinizin işlenme türü, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerinizi azami özen ve güvenlikle işlemeyi ve Madde 5 ve devamına uygunluğu garanti etmeyi taahhüt ediyoruz. GDPR.

Sorumlu kişinin adı ve adresi

“www.medicross.com” web sitesi ve araştırma siparişleri bağlamında kişisel verilerin işlenmesi için GDPR anlamında kontrolör

DAN Group GmbH
Herrengasse 30
9490 Vaduz
Lihtenştayn

Telefon: +49 (0) 89 1250142 70, e-posta: [email protected]

 

Veri işleme hakkında genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesi ile içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde işliyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi düzenli olarak yalnızca kullanıcının onayı ile gerçekleşir. Fiili nedenlerle önceden rıza alınamadığı ve verilerin işlenmesine kanunen izin verildiği durumlarda bir istisna uygulanır

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, Madde 6 paragraf. 1 litre. Yasal dayanak olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR). Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde, Madde 6 paragraf. 1 litre. b Yasal dayanak olarak GDPR. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece, Madde 6 paragraf. 1 litre. c Yasal dayanak olarak GDPR. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, Madde 6 paragraf. 1 litre. d GDPR yasal dayanak olarak. İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru bir menfaatini korumak için gerekliyse ve veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten daha ağır basmıyorsa, Madde 6 paragraf. 1 litre. f işleme için yasal dayanak olarak GDPR.

Veri silme ve saklama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacı artık geçerli olmadığı anda silinecek veya engellenecektir. Veriler, Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından AB yönetmeliklerinde, yasalarında veya kontrolörün tabi olduğu diğer hükümlerde öngörülmesi halinde de saklanabilir. Veriler ayrıca, bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına ihtiyaç duyulmadığı sürece, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda engellenecek veya silinecektir.

III Soruşturma yetkisi

Muayene emrinin bir parçası olarak, sağlık verilerinizi Madde 9 paragrafına uygun olarak işliyoruz. 2 a) GDPR.

Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler toplanır:

(1) Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi

(2) Kullanıcının işletim sistemi

(3) Kullanıcının internet servis sağlayıcısı

(4) Kullanıcının IP adresi

(5) Erişim tarihi ve saati

(6) Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri

(7) Kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz üzerinden erişilen web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f GDPR.

Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklı kalmalıdır.

Günlük dosyalarında depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için gerçekleşir. Verileri ayrıca web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için de kullanıyoruz. Veriler bu bağlamda pazarlama amacıyla analiz edilmemektedir.

Bu amaçlar aynı zamanda Madde 6 paragrafı uyarınca veri işleme konusundaki meşru menfaatimizi oluşturmaktadır. 1 litre. f GDPR.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amacı yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum geçerlidir.

Veriler günlük dosyalarında saklanıyorsa, bu durum en geç yedi gün sonra geçerlidir. Bunun ötesinde depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya anonimleştirilir, böylece arayan istemciyi tanımlamak artık mümkün olmaz.

İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme imkanı bulunmamaktadır.

Çerezlerin kullanımı

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, İnternet tarayıcısında veya İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesine eriştiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez depolanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir.

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile erişen tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir. Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:

(1) Dil ayarları

(2) Alışveriş sepetindeki ürünler

(3) Oturum açma bilgileri

 

Ayrıca web sitemizde kullanıcıların gezinme davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler kullanıyoruz. Aşağıdaki veriler bu şekilde iletilebilir:

(1) Girilen arama terimleri

(2) Sayfa görüntüleme sıklığı

(3) Web sitesi fonksiyonlarının kullanımı

Web sitemize erişim sağlandığında, kullanıcı analiz amaçlı çerez kullanımı hakkında bilgilendirilmekte ve bu kapsamda kullanılan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızası alınmaktadır. Bu bağlamda, bu gizlilik politikasına da atıfta bulunulmaktadır.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Teknik olarak gerekli çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f GDPR. Kişisel verilerin analiz amacıyla çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcı buna izin vermişse GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a’dır. 1 litre. a GDPR.

Veri işlemenin amacı

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanılmasının amacı, kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını basitleştirmektir. Web sitemizin bazı işlevleri çerezler kullanılmadan sunulamaz. Bu, tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra bile tanınmasını gerektirir. Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:

(1) Alışveriş sepeti

(2) Dil ayarlarının aktarılması

(3) Arama terimlerinin ezberlenmesi

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

Analiz çerezleri, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılır. Analiz çerezleri sayesinde web sitesinin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz ve böylece teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliyoruz.

Analiz çerezlerinin tam amacı burada daha ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Bu amaçlar aynı zamanda Madde 6 paragrafı uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimizi oluşturmaktadır. 1 litre. f GDPR.

Depolama süresi, iptal ve kaldırma seçenekleri

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve onun tarafından web sitemize iletilir. Bu nedenle, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu da otomatikleştirilebilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

VIII. Çevrimiçi varlığımız

Sosyal ağlar ve platformlardaki varlığımız, müşterilerimiz ve ilgili taraflarla aktif iletişimi geliştirmeye hizmet etmektedir. Burada ürünlerimiz ve güncel özel tekliflerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Facebook, Instagram, Pinterest ve TikTok’ta bir profilimiz var.

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Sosyal medyadaki çevrimiçi varlığımızı ziyaret ettiğinizde, verileriniz pazar araştırması ve reklam amacıyla otomatik olarak toplanabilir ve saklanabilir. Bu veriler, takma adlar kullanarak sözde kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Bunlar, örneğin, platformların içine ve dışına, muhtemelen ilgi alanlarınıza uygun reklamlar yerleştirmek için kullanılabilir. Kural olarak, bu amaçla son cihazınızda çerezler kullanılır. Ziyaretçi davranışları ve kullanıcı ilgi alanları bu çerezlerde saklanır. Bu acc’ye hizmet eder. Madde 6 paragraf. 1 litre. f. GDPR, teklifimizin en iyi şekilde sunulması ve müşteriler ve ilgili taraflarla etkili iletişim kurulması konusundaki meşru menfaatlerimizi korumak için, menfaatlerin dengelenmesi bağlamında baskındır.

Yukarıda bahsi geçen sosyal medya platformlarının merkezlerinin ABD’de olması halinde, aşağıdaki hususlar geçerlidir: Avrupa Komisyonu ABD için bir yeterlilik kararı yayınlamıştır. Bu durum AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na kadar uzanmaktadır.

Sayfalarındaki sağlayıcılar tarafından verilerin işlenmesi ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi, iletişim seçeneği ve gizliliğinizi korumak için bu konudaki haklarınız ve ayar seçenekleriniz, özellikle de devre dışı bırakma seçenekleri için lütfen sağlayıcıların veri koruma bildirimlerine bakın. Bu konuda hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Veri işleme, GDPR Madde 26 uyarınca müştereken sorumlu taraflar arasındaki bir anlaşma temelinde gerçekleştirilir. İlgili sosyal medya platformu operatörleri tarafından, örneğin bir onay kutusu yardımıyla, veri işlemeye onay vermeniz (kabul etmeniz) istenirse, veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. a GDPR.

Çevrimiçi varlıklarımızdan birini ziyaret ederken veri işleme hakkında daha fazla bilgi ve itiraz seçeneklerini web sitelerinde bulabilirsiniz.

Facebook eklentisi

Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA sağlayıcısı olan sosyal ağ Facebook’un eklentileri sayfalarımıza entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini sitemizdeki Facebook logosundan veya “Beğen” düğmesinden tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, IP adresiniz ile sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturum açmışken Facebook “Beğen” düğmesine tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook’un sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi Facebook’un gizlilik politikasında bulunabilir: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Facebook’un sayfalarımızı ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Instagram eklentisi

Instagram hizmetinin işlevleri sayfalarımıza entegre edilmiştir. Bu işlevler Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından sunulmaktadır. Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram düğmesine tıklayarak sayfalarımızın içeriğini Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram’ın sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar.

Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi Instagram’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Haber Bülteni

 

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizden ücretsiz bir bültene abone olabilirsiniz. Haber bültenine kaydolduğunuzda, giriş ekranındaki veriler bize iletilir. Bu, kullanıcının e-posta adresiyle ilgilidir.

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de toplanır:

(1) Arayan bilgisayarın IP adresi

(2) Kayıt tarihi ve saati

Kayıt sürecinin bir parçası olarak verilerinizin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulacaktır.

Haber bültenlerinin gönderilmesi için verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak üçüncü taraflara hiçbir veri aktarılmaz. Veriler yalnızca haber bülteninin gönderilmesi için kullanılacaktır.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcı tarafından haber bültenine kayıt olduktan sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcı onay vermişse GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a’dır. 1 litre. a GDPR.

Veri işlemenin amacı

Kayıt sürecinin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemeye hizmet eder.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amacı yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Bu nedenle kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır.

İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Haber bülteni aboneliği ilgili kullanıcı tarafından her zaman iptal edilebilir. Bu amaçla, her bültende ilgili bir bağlantı bulacaksınız.

Bu aynı zamanda kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına verilen onayın geri çekilmesini de mümkün kılar.

İletişim formu, e-posta iletişimi ve yorumlar

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde, bizimle elektronik olarak iletişime geçmek için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. Bir kullanıcı bu seçeneği kullanırsa, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve saklanacaktır. Bu veriler şunlardır:

(1) Kullanıcının IP adresi

(2) Kayıt tarihi ve saati

Mesaj gönderildiği sırada aşağıdaki veriler de saklanır:

(1) Kullanıcının IP adresi

(2) Kayıt tarihi ve saati

Gönderme sürecinin bir parçası olarak verilerin işlenmesi için onayınız alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur.

Alternatif olarak, verilen e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır.

Bu bağlamda hiçbir veri üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcı onay vermişse GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a’dır. 1 litre. a GDPR. E-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f GDPR. E-posta iletişimi bir sözleşmenin imzalanmasını amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. b GDPR.

Veri işlemenin amacı

Giriş maskesindeki kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişimin işlenmesine hizmet eder. E-posta ile iletişim durumunda, bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaati oluşturur. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amacı yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. İletişim formunun giriş maskesindeki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilenler için, bu durum kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Görüşme, koşullardan söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu sonucu çıkarılabildiğinde sona erer.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi günlük bir süre sonunda silinecektir.

İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman iptal etme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.

Onayınızı örneğin [email protected] adresine e-posta göndererek veya 7. d) altında verilen adrese posta göndererek iptal edebilirsiniz.

Bu durumda, bizimle iletişime geçerken kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir.

Değerleme talebi

Kullanıcı, bir ürünü satın alarak kendisine e-posta yoluyla bir değerlendirme talebi gönderilmesini kabul eder. Kullanıcı bunu istediği zaman iptal edebilir.

Ödeme sağlayıcı

Paypal

Web sitemizde, diğer şeylerin yanı sıra, PayPal aracılığıyla ödeme imkanı sunuyoruz. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg’dur (bundan böyle “PayPal” olarak anılacaktır).

PayPal ile ödemeyi seçerseniz, girdiğiniz ödeme verileri PayPal’a iletilecektir. Verilerinizin PayPal’a iletilmesi Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleşir. 1 litre. a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre. b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Veri işleme izninizi istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. İptal, geçmişte gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerinin etkinliğini etkilemez.

Anında banka transferi

Web sitemizde “Sofortüberweisung” ile ödeme imkanı sunuyoruz. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih’tir (bundan böyle “Sofort GmbH” olarak anılacaktır).

“Sofortüberweisung” prosedürünün yardımıyla, Sofort GmbH’den gerçek zamanlı olarak bir ödeme onayı alırız ve yükümlülüklerimizi hemen yerine getirmeye başlayabiliriz. “Sofortüberweisung” ödeme yöntemini tercih ettiyseniz, PIN kodunu ve geçerli bir TAN’ı Sofort GmbH’ye iletirsiniz, onlar da bununla çevrimiçi banka hesabınıza giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra Sofort GmbH otomatik olarak hesap bakiyenizi kontrol eder ve iletmiş olduğunuz TAN’ı kullanarak bize transferi gerçekleştirir. Ardından bize hemen bir işlem onayı gönderir. Giriş yaptıktan sonra cironuz, kredili mevduat hesabınızın limiti ve diğer hesaplarınızın varlığı ve bakiyeleri de otomatik olarak kontrol edilir.

PIN ve TAN’a ek olarak, girdiğiniz ödeme verileri ve kişisel verileriniz de Sofort GmbH’ye iletilecektir. Kişisel verileriniz adınızı ve soyadınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, IP adresinizi ve ödeme işlemleri için gerekli diğer verileri içerir. Bu verilerin iletilmesi, kimliğinizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlemek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için gereklidir. Verilerinizin Sofort GmbH’ye aktarılması, Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleşir. 1 litre. a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre. b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Veri işleme izninizi istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. İptal, geçmişte gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerinin etkinliğini etkilemez.

Anında banka havalesi ile ödeme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın: https://www.sofort.de/datenschutz.html ve https://www.klarna.com/sofort/.

XII. Analiz araçları

Google Analytics

Web sitemizi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlamak ve sürekli olarak optimize etmek amacıyla Google Inc. tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; bundan böyle “Google” olarak anılacaktır). Bu bağlamda, takma isimli kullanıcı profilleri oluşturulur ve çerezler (bkz. Bölüm IV) kullanılır. Çerez tarafından bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler, örneğin

(1) Tarayıcı türü/sürümü,
(2) Kullanılan işletim sistemi,
(3) Yönlendiren URL (daha önce ziyaret edilen sayfa),
(4) Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı (IP adresi),
(5) Sunucu talebinin zamanı,

bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bilgiler, web sitesinin kullanımını analiz etmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve pazar araştırması ve bu web sitesinin ihtiyaçlara dayalı tasarımı amacıyla web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır. Bu bilgiler, yasaların gerektirmesi veya üçüncü tarafların bu verileri bizim adımıza işlemesi durumunda üçüncü taraflara da aktarılabilir. IP adresiniz hiçbir koşulda diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. IP adresleri atanamayacak şekilde anonimleştirilir (IP maskeleme).

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini bir tarayıcı eklentisi indirip kurarak da önleyebilirsiniz (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr).

Google Yazı Tipleri

“Google Fonts” komut dosyası kodu bu web sitesine entegre edilmiştir. Google Fonts, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresindeki kayıtlı ofisi ile İrlanda yasalarına göre kayıtlı ve işletilen bir şirket olan Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu kapsamda kullanmakta olduğunuz tarayıcı ile Google’ın sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Sonuç olarak Google, web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğinin farkına varır. Bilgiler ABD’deki Google sunucularına aktarıldığı ve orada saklandığı sürece, Amerikan şirketi Google LLC, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylanmıştır. Google tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir.

Müşteri yolculuğu takibi simptrack / kampanya takibi

HOFE Media GmbH’nin hizmetlerini etkili pazar araştırması/analizi yapmak, kampanya takibi için istatistiksel veri toplamak veya web sitemizin kullanıcı dostu olmasını optimize etmek için kullanıyoruz. Bu, hiçbir kişisel verinin kullanılmadığı, yalnızca anonimleştirilmiş veya takma ad verilmiş verilerin kullanıldığı takma adlı kullanıcı profilleri aracılığıyla yapılır. Çerezler bu amaçla kullanılabilir. Aşağıdaki veriler toplanır: Aramanın zamanı, kanal bilgileri dahil. olası parametreler ve yönlendirenin etki alanı. Veriler, bu web sitesinin ziyaretçisini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. HOFE Media GmbH, iletilen verileri bizim adımıza, özellikle simptrack (izleme sistemi) ile kampanya takibini gerçekleştirmek için kullanacaktır. Yukarıda belirtilen tüm veriler yalnızca bu amaç için toplanır ve bireylere atıfta bulunulmadan saklanır. HOFE Media GmbH tarafından simptrack izleme sistemi ile kampanya izleme toplanmasını devre dışı bırakabilir ve bu verilerin işlenmesini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sözde devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirerek önleyebilirsiniz: https://d.simptrack.com/privacy/v0rur7gqspb3/

Bu itiraz, ilgili devre dışı bırakma çerezi silinmediği sürece geçerlidir. Bu çerez, bir bilgisayarın etki alanı, tarayıcı ve kullanıcı başına ayarlanır. Web sitemize birden fazla cihaz ve tarayıcıdan erişiyorsanız, bu nedenle veri toplanmasına bu cihazların her birinde ve her tarayıcıda ayrı ayrı ve tekrar itiraz etmeniz gerekir.

Adobe Typekit

Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (bundan sonra Adobe olarak anılacaktır) şirketinin “Adobe Typekit” komut dosyası kodu bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu bağlamda, kullanmakta olduğunuz tarayıcı ile Adobe sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Sonuç olarak Adobe, web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğinin farkına varır.

Adobe, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikalandırılmıştır.

Adobe Typekit bağlamında veri işleme hakkında daha fazla bilgi Adobe’nin gizlilik politikasında bulunabilir.

Web analizi için daha fazla analiz aracı

Web sitesi analizi için veriler ayrıca econda GmbH, etracker GmbH, Webtracker GmbH ve InnoCraft Ltd (matmo) teknolojileri kullanılarak otomatik olarak toplanır ve saklanır, bunlardan kullanıcı profilleri takma adlar kullanılarak oluşturulur. Takma isimli kullanıcı profilleri, ayrı ve açık bir onay olmaksızın takma isim sahibi hakkındaki kişisel verilerle birleştirilmez.

Matmo web analiz yazılımının bir parçası olarak, yukarıda açıklanan web sitesi analizinin bir parçası olarak işlenen tüm veriler sunucularımızda işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f GDPR.

Depolama amacı

Kullanılan izleme önlemleri, ihtiyaca dayalı bir tasarım ve web sitemizin sürekli optimizasyonunu sağlar. Ayrıca, web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak kaydetmek ve teklifimizi sizin için optimize etmek amacıyla değerlendirmek için izleme önlemleri kullanılır. Bu menfaatler, yukarıda belirtilen hüküm anlamında meşru olarak kabul edilecektir. İlgili veri işleme amaçları ve veri kategorileri ilgili izleme araçlarında bulunabilir.

Depolama süresi

Veriler, kayıt amaçlarımız için artık gerekli olmadığında silinecektir.

İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve onun tarafından web sitemize iletilir. Bu nedenle, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu da otomatikleştirilebilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

XIII Veri sahiplerinin hakları

Kişisel verileriniz işleniyorsa, GDPR anlamında bir veri öznesisiniz ve denetleyiciye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair kontrolörden onay talep edebilirsiniz.

Böyle bir işleme gerçekleşmişse, kontrolörden aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

(1) kişisel verilerin işlenme amaçları;

(2) işlenen kişisel veri kategorileri;

(3) sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri; (4) sizinle ilgili kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya bu konuda özel bilgi mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;

(5) sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının, kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanması hakkının veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;

(6) bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı;

(7) kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması halinde verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler;

(8) 22. maddenin 22. paragrafı uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme sürecinin varlığı. 1 ve 4 GDPR ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu bağlamda, Madde uyarınca uygun teminatlar hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz. Aktarımla bağlantılı olarak GDPR Madde 46.

Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, kontrolöre karşı düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Kontrolör düzeltmeyi derhal yapmalıdır.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1) kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz;

(2) işlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkmanız ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep etmeniz;

(3) kontrolörün işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için sizin tarafınızdan gerekli olması veya

(4) Madde 21 paragrafı uyarınca işlemeye itiraz etmeniz halinde. 1 GDPR ve kontrolörün meşru nedenlerinin sizin nedenlerinizden daha ağır basıp basmadığı henüz tespit edilmemiştir.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir. İşlemenin kısıtlanması yukarıdaki koşullara uygun olarak kısıtlanmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce kontrolör tarafından bilgilendirileceksiniz.

İptal hakkı

İptal yükümlülüğü

Kontrolörden sizinle ilgili kişisel verilerin gereksiz gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz ve kontrolör aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silmekle yükümlüdür:

(1) Sizinle ilgili kişisel veriler, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değildir.

(2) İşleme faaliyetinin dayandığı rızanızı Madde uyarınca iptal edersiniz. Madde 6 paragraf. 1 litre. a veya Madde 9 para. 2 litre. a GDPR ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

(3) Bölüm uyarınca Madde 21 paragraf. 1 GDPR ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya GDPR Madde 6(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız. Madde 21 paragraf. 2 GDPR uyarınca işlemeye itiraz etmek için.

(4) Söz konusu kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmiş olması.

(5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya kontrolörün tabi olduğu Üye Devletlerin hukuku kapsamında yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.

(6) Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1)’de belirtilen bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır. 1 GDPR toplanmıştır.

Üçüncü taraflara verilen bilgiler

Kontrolör sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıkladıysa ve Madde uyarınca yükümlüyse. Madde 17 paragraf. Kontrolörün kişisel verileri kamuya açık hale getirdiği ve GDPR Madde 1 uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu hallerde, kontrolör mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, kişisel verileri işleyen kontrolörlere veri sahibi olarak söz konusu kontrolörler tarafından bu kişisel verilere yönelik her türlü bağlantının veya bunların kopyasının ya da çoğaltılmasının silinmesini talep ettiğinizi bildirmek için teknik tedbirler de dahil olmak üzere makul adımları atacaktır.

İstisnalar

İşlemenin gerekli olması halinde silme hakkı mevcut değildir

(1) ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak;

(2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukuku uyarınca işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesini gerektiren bir yasal yükümlülüğe uyulması veya kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi ya da kontrolöre verilen resmi bir yetkinin kullanılması;

(3) Madde 9 paragrafı uyarınca kamu sağlığı alanında kamu yararı gerekçesiyle. 2 litre. h ve i ve Madde 9 para. 3 GDPR; Mayıs 2018 itibariyle 24

(4) kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca istatistiksel amaçlar için. Madde 89 paragraf. 1 GDPR, bölüm a)’da atıfta bulunulan hakkın söz konusu işlemenin hedeflerine ulaşılmasını imkansız hale getirmesi veya ciddi şekilde bozması muhtemel olduğu ölçüde veya

(5) yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için.

Bilgi edinme hakkı

Kontrolöre karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, kontrolör, imkansız olduğu kanıtlanmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Kontrolör tarafından bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı

Kontrolöre sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeden bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahipsiniz

(1) işlemenin Madde uyarınca rızaya dayalı olması. Madde 6 paragraf. 1 litre. a GDPR veya Madde 9 para. 2 litre. a GDPR veya Madde uyarınca bir sözleşme. Madde 6 paragraf. 1 litre. b GDPR ve

(2) işleme otomatik yollarla gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bu nedenle zarar görmemelidir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

İtiraz hakkı

GDPR Madde 6 (1)’e dayalı olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. 1 litre. e veya f GDPR; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Kontrolör, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, kontrolör artık sizinle ilgili kişisel verileri işlemeyecektir.

Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür pazarlama için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; buna, bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma da dahildir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak itiraz etme hakkınızı kullanma seçeneğiniz vardır.

Veri koruma kanunu kapsamında rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik karar verme

Sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu, kararın aşağıdaki durumlarda geçerli değildir

(1) sizinle kontrolör arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gereklidir,

(2) kontrolörün tabi olduğu ve aynı zamanda hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizi korumak için uygun tedbirleri belirleyen Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması; veya

(3) sizin açık rızanızla.

Ancak, bu kararlar Madde 9 paragrafı uyarınca özel kategorilerdeki kişisel verilere dayandırılamaz. 1 GDPR, Madde 9 paragrafı hariç. 2 litre. a veya g GDPR geçerlidir ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler mevcuttur. (1) ve (3)’te atıfta bulunulan durumlarda, veri denetleyicisi hak ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri, en azından denetleyici tarafında insan müdahalesi elde etme, görüşünüzü ifade etme ve karara itiraz etme hakkını uygulayacaktır.

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayetin iletildiği denetim makamı, GDPR madde 78 uyarınca bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirecektir.

 

What Our Clients Say
6191 inceleme