Wszystkie recenzje

Filtruj według gwiazdek
Sortuj według
  • przed

    / 5

...

Nadruk

Adres pocztowy dla klientów z Austrii, Niemiec i krajów UE:
Medicross
Heuriedweg 20
88131 Lindau nad Jeziorem Bodeńskim
Niemcy

Adres pocztowy dla klientów ze Szwajcarii i Liechtensteinu:
Medicross
Herrengasse 30
9490 Vaduz
Liechtenstein

Siedziba firmy:
DAN Group GmbH
Herrengasse 30
9490 Vaduz
Liechtenstein

Obsługa klienta
info@medicross.com
0049 (0) 83822792450

Dyrektor zarządzający Daniel Maier
Nr rejestr. FL-0002.644.667-2
Sąd rejonowy i miejsce jurysdykcji Vaduz

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 RStV:
DAN Group GmbH
Herrengasse 30
9490 Vaduz
Liechtenstein

Medicross® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Dan Group GmbH

Zwróć uwagę na problem linków zewnętrznych:
DAN Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem linków i nie zostały stworzone przez samą firmę. Jako dostawca treści jest odpowiedzialny wyłącznie za własne treści oferowane do użytku w Internecie.

Linki zewnętrzne, które odsyłają do stron internetowych udostępnianych przez innych dostawców, należy odróżnić od tej własnej treści. Poprzez link zewnętrzny firma DAN Group GmbH jedynie udostępnia treści stron trzecich do użytku. Odpowiedzialność za treści pochodzące od osób trzecich ponosi tylko wtedy, gdy posiada wiedzę na ich temat (tj. również na temat treści niezgodnych z prawem lub przestępczych) i ma techniczną możliwość i rozsądek, aby zapobiec ich wykorzystaniu.
Linki zewnętrzne i powiązane z nimi odsyłacze są zawsze odsyłaczami dynamicznymi. Firma DAN Group GmbH sprawdziła zawartość zewnętrzną w momencie pierwszego połączenia, aby sprawdzić, czy może ona spowodować ewentualną odpowiedzialność cywilną lub karną. Nie jest zobowiązany do ciągłego sprawdzania tych treści pod kątem zmian, które mogłyby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności. Jeśli spółka DAN Group GmbH stwierdzi później samodzielnie lub zostanie poinformowana przez osoby trzecie, że określona strona internetowa, do której udostępniła link zewnętrzny, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usunie odniesienie do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione.

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów. W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub tego, czy taki stosunek umowny w ogóle istnieje, jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów. Federalna Powszechna Rada Arbitrażowa przy Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de jest odpowiedzialna. Będziemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed tym organem.

Co mówią nasi Klienci
5329 opinii