Wszystkie recenzje

Filtruj według gwiazdek
Sortuj według
  • przed

    / 5

...

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Przedmowa
Tutaj znajdziesz nasze Ogólne Warunki Handlowe DAN Group GmbH, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein oraz marki Medicross i Medicross.
Spis treści

1. informacje ogólne
2. przedmiot umowy
3. zawarcie umowy
4. zgłoszenie
5. wykonanie testu
6. wyniki testów
7. formuła składników odżywczych
8 Gwarancja i odpowiedzialność
9. opłaty bez anulowania
10. ochrona danych
11. doradztwo w zakresie odżywiania i postu
12. zastrzeżenie własności
13. postanowienia końcowe

Jeśli uważasz, że jest to nagły przypadek medyczny, natychmiast zadzwoń do lekarza lub na numer alarmowy. Nasze testy nie zastępują diagnozy medycznej postawionej przez lekarza lub innego specjalistę i nie są substytutem leczenia. Diagnozy mogą być stawiane wyłącznie przez lekarzy. Żadna z informacji nie powinna być rozumiana jako obietnica sukcesu lub wyleczenia.
Wszystkie zdjęcia i ilustracje produktów mają charakter symboliczny.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Dan Group GmbH, z siedzibą pod adresem Herrengasse 30, 9490 Vaduz Liechtenstein, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 par. 1 Bst. a KSchG
– zwana dalej „Medicross”. Medicross jest zastrzeżonym słownym znakiem towarowym DAN Group GmbH.

1.2. Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 1 Bst. b KSchG
– zwany dalej „konsumentem lub konsumentami”.

1.3. Tylko pełnoletni konsumenci mogą składać zamówienia. Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci.

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wersją regulaminu, która ma zastosowanie do zamówienia konsumenta, jest wersja przesłana w wiadomości e-mail z fakturą w momencie składania zamówienia.

1.5. Medicross świadczy usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzeczne warunki Konsumenta nie mają zastosowania, chyba że Medicross wyraźnie zgodzi się na ich zastosowanie na piśmie.

1.6. Indywidualne umowy pomiędzy Medicross a Konsumentem mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

1.7. Procedury, metody lub modele urządzeń stosowane przez Medicross należą do dziedziny medycyny komplementarnej.

§ 2 Przedmiot umowy

2.1. Medicross testuje próbkę materiału przesłaną przez konsumenta i dostarcza konsumentowi wyniki testu w formie dokumentów PDF. W zamian konsument zgadza się uiścić opłatę za odpowiedni test i opcjonalne usługi dodatkowe.

2.2. Ponadto, wyłącznie na wyraźną prośbę konsumenta, Medicross pośredniczy w przekazywaniu zamówień na produkcję indywidualnych preparatów odżywczych do naszej partnerskiej apteki. W takim przypadku Medicross nie staje się stroną umowy z Konsumentem.

2.2.a. Poszczególne formuły żywieniowe są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy.

2.2.b. Koszty wysyłki różnią się w zależności od kraju wysyłki:
Koszt dla Szwajcarii wynosi 12,50 €
Koszt dla Niemiec wynosi 5,00 €.
Wysyłka na terenie Austrii jest bezpłatna.

2.2.c. Apteka partnerska jest odpowiedzialna za wystawienie faktury z terminem płatności do 7 dni.

2.3. Dan Group świadczy usługi doradztwa żywieniowego (zwany dalej Doradcą) wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzeczne warunki Klienta nie będą miały zastosowania, chyba że Konsultant wyraźnie zgodzi się na ich ważność. Zakres usług obejmuje, w ramach poradnictwa żywieniowego, indywidualne porady telefoniczne dotyczące nawyków żywieniowych klienta.

§ 3 Zawarcie umowy

3.1. Konsument zamawia jedną z usług oferowanych na stronie internetowej www.medicross.com, wybierając ją, przechodząc przez dalszy proces składania zamówienia i kończąc go poprzez aktywację przycisku oznaczonego jako „Kup teraz”. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Medicross wymaganych dokumentów i formularzy oraz potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną.

3.2. Płatność za usługę jest dokonywana niezwłocznie po zawarciu umowy w formie przedpłaty za pomocą środka płatniczego wybranego przez konsumenta.
Konsument ma do dyspozycji następujące metody płatności: Paypal, karta kredytowa, przelew natychmiastowy, iDeal, Grio, Apple Pay, Google Pay. Płatność za konsultację żywieniową dokonywana jest przed konsultacją przelewem bankowym lub PayPal.

3.3. Zawierając umowę, konsument zapewnia poprawność danych osobowych w procesie zamówienia. Konsument jest odpowiedzialny za zapewnienie, że podane informacje są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeśli jakiekolwiek informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, Medicross nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze.

3.4. Wraz z zawarciem umowy Medicross może założyć, że konsument jest świadomy niezbędnych szczegółów umowy i wykonania testu. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewiedzy konsumenta.

3.5. Karty podarunkowe Medicross lub kody kuponów nie podlegają zwrotowi i nie mogą być łączone z innymi promocjami rabatowymi, a ich realizacja w gotówce nie jest możliwa. Niewłaściwe wykorzystanie lub wielokrotne wykorzystanie karty podarunkowej lub kodów kuponów może być ścigane. Karty podarunkowe lub vouchery Medicross są ważne przez 2 lata od daty zakupu.

3.6. Jeśli konsument zalega z płatnością, Medicross zastrzega sobie prawo do naliczenia uzasadnionych opłat za upomnienie jako odszkodowania za zwłokę. Konsument może udowodnić, że poniósł niższą stratę lub nie poniósł żadnej straty.

3.7. Konsument ma prawo do wykupienia usługi w ciągu jednego roku od daty zakupu. Po tym czasie roszczenie wygasa.

§ 4 Zgłoszenie

4.1. Po zawarciu umowy konsument otrzymuje pocztą elektroniczną arkusz zgłoszeniowy w formacie PDF do samodzielnego wydrukowania, na którym należy podać informacje o osobie, poprzednich lub równoległych testach oraz rodzaju zakupionego testu. Ze względu na zrównoważony rozwój do konsumentów nie są wysyłane żadne produkty fizyczne, takie jak zestawy testowe itp. Konsument z UE przesyła niniejszy formularz zgłoszeniowy wraz z próbką materiału do Medicross w Niemczech na następujący adres:
Medicross
Heuriedweg 20
88131 Lindau (Jezioro Bodeńskie)
Niemcy/Germany

Konsumentów ze Szwajcarii i Liechtensteinu oraz spoza UE na następujący adres:
Medicross
Herrengasse 30
9490 Vaduz
Liechtenstein

4.2. Wysiłek oraz koszty związane z wysłaniem próbki materiału do Medicross są ponoszone przez konsumenta.

4.3. Zalecamy wysłanie próbek listem poleconym w celu zapewnienia śledzenia przesyłki za pomocą numeru przesyłki. Jeśli szybka dostawa przez dostawcę usług spedycyjnych jest dla Ciebie ważna, zalecamy wysłanie próbki przesyłką ekspresową.

4.4. Podczas analizy próbek włosów i interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę wiele szczególnych cech w porównaniu z analizą innych materiałów biologicznych, ze względu na rodzaj (stały) i niejednorodność matrycy, stabilność analitów i możliwy wpływ podczas przygotowywania próbek. Ponieważ pobranie próbki włosów jest nieinwazyjne, nie musi być ono wykonywane przez lekarza lub pracownika służby zdrowia.

4.5. Próbka musi być wyraźnie i kompletnie oznakowana.

4.6. Jeśli to możliwe, próbki włosów powinny być pobierane z wypukłości potylicznej i bezpośrednio ze skóry głowy w odpowiedniej ilości, najlepiej z pasma włosów.

4.7. Najlepiej byłoby, gdyby pasmo włosów zostało zabezpieczone nitką przed przycięciem, aby zapobiec przesuwaniu się segmentów.

4.8. Alternatywnie, włosy na ciele (takie jak pachy, broda, włosy łonowe lub włosy na klatce piersiowej) mogą być również usuwane.

4.9. Należy wybrać odpowiednią formę do przechowywania i wysyłki, taką jak bibuła filtracyjna jako główny materiał opakowaniowy w kopercie.

4.10. Próbki włosów muszą być odpowiednio transportowane w normalnej temperaturze pokojowej, suche i chronione przed światłem oraz przechowywane przed lub po badaniu. Należy unikać chłodzenia lub zamrażania, aby chronić materiał przed wilgocią. Wilgoć i krystalizacja mogą prowadzić do rozkładu analitów i matrycy.

§ 5 Wykonanie testu

5.1. Usługi świadczone przez Medicross obejmują następujące obowiązki:
A. przesłanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia testu (potwierdzenie zamówienia, formularz zgłoszeniowy, instrukcje, link do kwestionariusza) pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez konsumenta.
B. otrzymania próbki materiału i przeprowadzenia analizy w ramach zamówionej usługi.
C. utworzenie wyniku w postaci dokumentu PDF i przesłanie go pocztą elektroniczną, profesjonalne zniszczenie próbki materiału konsumenta natychmiast po analizie.

5.2. Korzyści dla konsumentów obejmują następujące obowiązki:
A. zapłata uzgodnionej kwoty.
B. prawidłowe wypełnienie kwestionariusza.
C. przesłanie próbki materiału wraz z formularzem zgłoszeniowym do Medicross.

5.3. W szczególności za wypełnienie i przesłanie kwestionariusza/próbki materiału odpowiedzialny jest konsument. Medicross nie zapewnia indywidualnego śledzenia i przypominania o wykonaniu usługi. Wynik zostanie wysłany na adres e-mail zapisany w kwestionariuszu lub, w pewnych okolicznościach, w zamówieniu.

5.4. Usługa Medicross obejmuje analizę dostarczonej przez konsumenta próbki materiału pod kątem określonych parametrów. Dla każdego parametru określana jest wartość.

5.5. Do testów wykorzystywane jest certyfikowane i zarejestrowane urządzenie zgodne z klasą IIa rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych EN 13485. Procedury, metody lub modele urządzeń stosowane przez Medicross należą do dziedziny kierunków komplementarnych. W ramach specjalnych kierunków terapii nasza metoda pomiarowa jest uznawana za sprawdzoną metodę diagnostyczną. Z drugiej strony, w medycynie konwencjonalnej nasza metoda pomiaru nie jest przedmiotem badań naukowych. Procedura pomiarowa, na której opiera się test, nie jest w pełni odtwarzalna i nie jest uznawana ani certyfikowana przez konwencjonalne organy medyczne.

§ 6 Wyniki testów

6.1. Wyniki testów są dostarczane w formie dokumentów PDF. Wynik zawiera przybliżone wartości i wizualizacje kolorów. Konsumenci mają możliwość obejrzenia przykładowego wyniku przed złożeniem zamówienia.
A. W przypadku testów niezgodności wszystkie parametry, które nie zareagowały powyżej wartości progowej, są wygaszane.
B. Test na nietolerancję NIE obejmuje testów alergicznych. Jeśli konsument jest zainteresowany testami na alergie, zaleca się skorzystanie z dodatkowej usługi medycznej.
C. Analiza mikroskładników odżywczych wykazuje zapotrzebowanie jako wartość procentową, którą należy rozumieć jako wartość orientacyjną. Wyraźnie stwierdzono, że nie są to objawy niedoboru. Jeśli konsument jest zainteresowany badaniem objawów niedoboru, zaleca się skorzystanie z usług medycznych.

6.2. Przygotowanie i przesłanie wyniku odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu maksymalnie 18 dni roboczych od otrzymania przez Medicross materiału próbki.
Konsument jest odpowiedzialny za sklasyfikowanie Medicross jako zaufanego nadawcy w swoim programie pocztowym. Jeśli wiadomości od Medicross zostaną przypisane do folderu spamu, zostanie to uznane za otrzymanie wyniku testu.

6.3. Jeśli Klient wybierze preferowaną opcję ekspresową w wysokości 8,90 euro (brutto), uzgodniony czas realizacji wynosi 3 dni robocze od przybycia próbki do Medicross.

§ 7 Indywidualna formuła żywieniowa

7.1. Na podstawie wyników testu mikroskładników odżywczych można opracować indywidualną formułę odżywczą dla konsumenta.

7.2. W przypadku zamówienia przez konsumenta indywidualnego preparatu odżywczego w postaci kapsułek, Medicross przekaże to zamówienie, wraz z danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji umowy, do apteki partnerskiej. Umowa jest zawierana i przetwarzana między apteką partnerską a konsumentem.

§ 8 Gwarancja i odpowiedzialność

8.1. Okres odstąpienia od umowy przez konsumenta zależy od jego miejsca zamieszkania.

Konsumentom zamieszkałym w UE przysługuje ustawowe 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy.
Konsumentom zamieszkałym w Wielkiej Brytanii przysługuje ustawowe 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy.
Konsumentom zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przysługuje 24-godzinne prawo do odstąpienia od umowy.
Konsumentom zamieszkałym w Szwajcarii lub Liechtensteinie przysługuje ustawowe 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak przedwcześnie, jeżeli konsument zażąda natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi lub jeżeli usługa została już wykonana.
Jeśli konsument odstąpi od umowy po zakończeniu świadczenia usługi, konsument jest winien rekompensatę za wartość dotychczas świadczonej usługi.

Wartość odtworzeniowa zasadniczo odpowiada proporcjonalnemu wynagrodzeniu za usługi już wykonane w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.
Z chwilą wysłania przez konsumenta próbki lub dostarczenia produktu Medicross, prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie.
Więcej informacji można znaleźć w zasadach anulowania rezerwacji Medicross.

8.2. Nie ponosisz odpowiedzialności za trasę przesyłki. Jeśli przesyłka zaginęła lub nie może zostać odnaleziona z winy firmy transportowej, po konsultacji z Medicross możliwe jest wysłanie kolejnej próbki do analizy. Zapoznaj się z § 4/4.2. o których mowa.

8.3. Wynik testu Medicross nie zastępuje leczenia ani diagnozy lekarskiej. Nie jest to urządzenie medyczne. Konsument decyduje na własną odpowiedzialność o wykorzystaniu wyników testu.

8.4. Wyniki różnych form analizy, takich jak krew, kał, plwocina, mogą się różnić ze względu na różne i złożone metody. Porównanie różnych form analizy nie może być przeprowadzone ani zamienione ze sobą, ponieważ procedury dotyczą różnych obszarów.

8.5. Medicross nie jest zobowiązany do ponownego przeprowadzania testów na podstawie już przesłanej substancji endogennej.

8.6. Medicross ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała i straty finansowe tylko wtedy, gdy takie obrażenia lub straty zostały spowodowane naruszeniem obowiązków przez Medicross i Medicross ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Medicross nie ponosi odpowiedzialności, jeśli konsument przyczynił się do powstania szkody poprzez zaniedbanie.

8.7. Klient może bezpłatnie odwołać lub przełożyć wizytę w poradni żywieniowej do 24 godzin przed umówioną wizytą. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z punktem 9.5.

8.8. Konsultant ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała i straty finansowe tylko wtedy, gdy takie obrażenia lub straty zostały spowodowane naruszeniem obowiązków przez Dan Group, a Dan Group ponosi odpowiedzialność za takie naruszenie obowiązków. Dan Group nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient ponosi częściową winę za wystąpienie szkody. Informacje uzyskane z porad żywieniowych nie zastępują leczenia ani diagnozy lekarskiej. Nie jest to porada medyczna. Klient decyduje o wykorzystaniu informacji na własną odpowiedzialność.

§ 9 Opłaty bez anulowania

9.1. W przypadku wybrania metody płatności PayPal, konsument ponosi opłaty administracyjne Paypal w wysokości 15,00 euro w przypadku nieuzasadnionego roszczenia o ochronę kupującego PayPal.

9.2. Jeśli konsument anuluje uprzednio wybrane upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA, poniesie opłaty za obciążenie zwrotne w wysokości 20,67 EUR.

9.3. Jeśli konsument dokona nieautoryzowanego obciążenia zwrotnego płatności za pośrednictwem STRIPE (karta kredytowa), zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 EUR.

9.4. Koszty opłat za upomnienia są obliczane w następujący sposób dla strefy euro:
Pierwsze przypomnienie 5€.
Drugie przypomnienie 8 €.
3. przypomnienie 12 €.
4. przypomnienie 15 €.
Do tego dochodzą opłaty w wysokości 60 euro za windykację, a także indywidualne opłaty firmy windykacyjnej.
Opłaty dla krajów spoza strefy euro są przeliczane po bieżącym kursie wymiany.
Dotyczy to wszystkich wymienionych opłat.

9.5. W przypadku anulowania lub przełożenia terminu porady żywieniowej w ciągu 24 godzin przed umówionym terminem, doradca zastrzega sobie prawo do pobrania 50% opłaty za poradę.

§ 10 Ochrona danych

10.1. Wszystkie testy są przeprowadzane przez Medicross.

10.2. Medicross będzie wykorzystywać dane Konsumenta do przetwarzania zamówień i przechowywać je do upływu ustawowych okresów przechowywania. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych.

10.3. Medicross profesjonalnie niszczy substancję ciała konsumenta natychmiast po wygenerowaniu wyników testu, w sensie minimalizacji danych.

10.4. Konsumentowi nie wolno publikować ani przekazywać fragmentów (bezpośrednich lub pośrednich cytatów) z komunikacji między Konsumentem a Medicross, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę.
W kontekście świadczenia usług przez Medicross, dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z wymogami wolności wypowiedzi. Czyny przestępcze są z tego wyłączone.

10.5. Doradca zobowiązuje się traktować wszystkie informacje i dane klienta jako poufne i wykorzystywać je wyłącznie do świadczenia usług doradczych. Konsultant nie ujawni żadnych danych osobowych Klienta osobom trzecim.

10.6. Po złożeniu zamówienia Medicross prześle Ci za pośrednictwem CusRev (niezależnej organizacji zewnętrznej) prośbę o ocenę Twojego zamówienia. Żądanie to można wycofać w dowolnym momencie, nawet przed wysłaniem wiadomości e-mail.

§ 11 Doradztwo w zakresie odżywiania i postu

11.1. Zakres usług obejmuje, w ramach poradnictwa żywieniowego, indywidualne porady telefoniczne dotyczące nawyków żywieniowych klienta.

11.2. Porady udzielane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta podczas rozmowy doradczej.

11.3. Doradca nie składa żadnych obietnic wyleczenia. Klient jest odpowiedzialny za wdrożenie wyników doradztwa.

§ 12 Zastrzeżenie własności

Wszelkie prawa własności intelektualnej, np. znaki towarowe, pozostają własnością DAN Group GmbH lub jej licencjobiorców. Korzystanie z jego treści, w tym kopiowanie i zapisywanie treści w całości lub w części, z wyjątkiem celów osobistych, niekomercyjnych, nie jest dozwolone bez zgody Medicross.

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1 Umowa pozostaje skuteczna w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne klauzule są prawnie nieważne.

13.2. Prawo Liechtensteinu ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami.

13.3. Miejscem jurysdykcji jest siedziba Dan Group GmbH – Medicross, chyba że konsumenci zamieszkali w Unii Europejskiej mają ustawowe prawo do wniesienia powództwa w swoim miejscu zamieszkania w przypadku sporów prawnych.

Vaduz, 02.02.2024 r.

Co mówią nasi Klienci
6140 opinii